Akademik Kadro

Gülay BULUT
Prof. Dr.
Gülay BULUT (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0540
gulay.buluteng.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulaybulut

Yeşim NEĞİŞ
Doç. Dr.
Yeşim NEĞİŞ
+90 216 579 82 34
yesim.negismed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=TGJ5sLwAAAAJ&hl=tr

Elizabeth HEMOND
Dr. Öğr. Üyesi
Elizabeth HEMOND
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0877
elizabethmather.hemondbilgineng.bau.edu.tr
Lisans: Columbia University
Y. Lisans: University of North Carolina Wilmington
Doktora: Northeastern University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/elizabethhemondbilgin

Emine KANDEMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Emine KANDEMİŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0840
emine.kandemiseng.bau.edu.tr
Lisans: 2005 Haliç Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/eminekandemis

Ömer Lütfi UYANIK
Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Lütfi UYANIK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0544
omer.uyanikeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/omerlutfiuyanik

Duran Emre KANACI
Arş. Gör.
Duran Emre KANACI
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
duranemre.kanacieng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duranemrekanaci