Elektrik Elektronik Mühendisliği - Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi
Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5702
cavitfatih.kucuktezcaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/fatihkucuktezcan

Prof. Dr.
Recep DİMİTROV
Özgeçmiş(CV)
4442864
recep.dimitroveng.bau.edu.tr
Lisans: 1982 Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Y. Lisans: 1982 Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doktora: 1986 Bulgaristan Bilim Akademisi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/recepdimitrov

Prof. Dr.
Sarper ÖZHARAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0565
sarper.ozharareng.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: University of Central Florida
Doktora: University of Central Florida  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sarperozharar

Prof. Dr.
Şeref KALEM
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 55
seref.kalemeng.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Paris Üniversitesi, Fizik Yüksek Mühendisliği
Doktora: Paris Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serefkalem

Doç. Dr.
Alkan SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0892
alkan.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Maryland
Doktora: University of Maryland  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alkansoysal

Doç. Dr.
Saeid KARAMZADEH
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 49
saeid.karamzadeheng.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saeidkaramzadeh/index.html

Dr. Öğr. Üyesi
Andrew John BEDDALL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0875
andrewjohn.beddalleng.bau.edu.tr
Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Y. Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Doktora: University of Sheffield, Sheffield, UK  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/andrewjohnbeddall

Dr. Öğr. Üyesi
Ayça YALÇIN ÖZKUMUR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0878
ayca.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: 2003 Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: 2005 Boston University
Doktora: 2009 Boston University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aycayalcinozkumur

Dr. Öğr. Üyesi
Barış ÇAKMAK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
baris.cakmakeng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Sabancı Üniversitesi  
https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/bariscakmak/

Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Eren YILDIRIM
444 28 64
mustafaeren.yildirimeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Kyungsung Üniversitesi
Doktora: Kyungsung University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaerenyildirim

Dr. Öğr. Üyesi
Zafer İŞCAN
Özgeçmiş(CV)
4442864
Lisans: 2002 İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: 2012 İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/zaferiscan

Arş. Gör.
Mehmet Can ALPHAN
+90 212 381 0889
mehmetcan.alphaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetcanalphan

Arş. Gör.
Mehmet Ziya ERENOĞLU
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
mehmetziya.erenoglueng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetziyaerenoglu

Güray GÜNGÖR (Eğitim ve Ar-Ge Laboratuvar Koordinatörü)
+90 212 381 0858
guray.gungoreng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Arş. Gör.
Görkem ÜNAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 00 00
Lisans: Çukurova Üniversitesi

Arş. Gör.
Merve İlay ÇELİKKAYA
+90 212 381 00 00

Arş. Gör.
Murat Ozan ÇELEBİ
+90 212 381 00 00

Arş. Gör.
Muhammed Cemal DEMİR
+90 212 381 00 00

Arş. Gör.
Resul ÇALIŞKAN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
resul.caliskaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Öğr. Gör.
MD BAHARUL ISLAM
+90 212 381 00 00