Dekanlık

Prof. Dr.
Nafiz ARICA (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5800
nafiz.aricaeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/nafizarica

Prof. Dr.
Mehmet Alper TUNGA (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0562
alper.tungaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetalpertunga

Dr. Öğr. Üyesi
Gürkan SOYKAN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5672
gurkan.soykaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Öğr. Gör.
Ahmet YÜCEL (Dekan Danışmanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0574
ahmet.yuceleng.bau.edu.tr
Lisans: 1996 ODTÜ
Y. Lisans: 2004 Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: 2016 Bahçeşehir Üniversitesi  

İdari Asistan
Burcu GEBEŞ (Uzman Yardımcısı)
+90 212 381 0553
burcu.gebeseng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (devam ediyor)

Berna Gökşin YILDIRIM (Fakülte Sekreteri)
+90 212 381 0599
bernagoksin.yildirimeng.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Hande KORKMAZ (Uzman Psikolog)
+90 212 381 0843
hande.korkmazeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Üsküdar Üniversitesi

Nagihan KORUCUOĞLU (Dekan Sekreteri)
+90 212 381 0884
nagihan.tascieng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Kaan KOCABAŞ (Uzman)
+90 212 381 0846
kaan.kocabaseng.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi

Pınar KARAOSMAN (Uzman Yardımcısı)
+90 212 381 0894
pinar.karaosmaneng.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi

Dursun ARSLAN (Uzman Yardımcısı)
0212 381 56 58
dursun.arslaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Demet ÖZBAY (Yönetici Asistanı)
0212 381 05 54
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi