Akademik Kadro

Çağlar YURTSEVEN
Doç. Dr.
Çağlar YURTSEVEN (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0505
caglar.yurtseveneas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Boston College
Doktora: Boston College  

Necip ÇAKIR
Prof. Dr.
Necip ÇAKIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0491
necip.cakireas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Catholic - Leuven- Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Seyfettin GÜRSEL
Prof. Dr.
Seyfettin GÜRSEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0484
seyfettin.gurseleas.bau.edu.tr
Lisans: Universite de Grenoble
Y. Lisans: Universite de Grenoble
Doktora: Universite de Grenoble  

Bülent ANIL
Doç. Dr.
Bülent ANIL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0503
bulent.anileas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Georgia State University
Doktora: Georgia State University  

Kaan ÖĞÜT
Dr. Öğr. Üyesi
Kaan ÖĞÜT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0470
kaan.oguteas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Bora ERDAMAR
Dr. Öğr. Üyesi
Bora ERDAMAR
Özgeçmiş(CV)
4442864
bora.erdamareas.bau.edu.tr
Lisans: Bogazici Üniversitesi
Y. Lisans: Istanbul Bilgi Üniversitesi
Doktora: Ecole Polytechnique  

Emin KÖKSAL
Dr. Öğr. Üyesi
Emin KÖKSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0482
emin.koksaleas.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Hanife Deniz YURTSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi
Hanife Deniz YURTSEVEN
Özgeçmiş(CV)
4442864
hanifedeniz.karaoglaneas.bau.edu.tr
Lisans: İ.D. Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: İ.D. Bilkent Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Büşra EROĞLU
Arş. Gör.
Büşra EROĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0530
busra.eroglueas.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi - Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)