Kamu Hukuku Akademik Kadro

Prof. Dr.
Ayşe NUHOĞLU (Dekan - Kamu Hukuku Bölüm Başkan V. - Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0387
ayse.nuhoglulaw.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Feridun YENİSEY (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0356
feridun.yeniseylaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Prof. Dr.
Gülsen GÜNEŞ (Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0360
gulsen.guneslaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Doç. Dr.
Ahmet YAYLA (İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0358
ahmet.yaylalaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Bilgi Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr.
Didem YILMAZ (Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0380
didem.yilmazlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Güner Hande ULUTÜRK (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0378
hande.uluturklaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (Devam)  

Dr. Öğr. Üyesi
Elif KÜZECİ (Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0355
elif.kuzecilaw.bau.edu.tr
Lisans: Başkent Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Doktora: Ankara Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Sinan ALTUNÇ (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0366
sinan.altunclaw.bau.edu.tr
Lisans: 2001 Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: 2004 Galatasaray Üniversitesi
Doktora: 2010 Galatasaray Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Serkan KÖYBAŞI (Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0365
serkan.koybasilaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Dr.
Berenice Kafui SCHRAMM (Mi̇lletlerarasi Hukuk Anabi̇li̇m Dalı)
+90 212 381 0403
berenicekafui.schrammlaw.bau.edu.tr
Lisans: University of Toulouse
Y. Lisans: University of Michigan
Doktora: University of Michigan  

Öğr. Gör.
Abdülkadir KAYA (Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0398
abdulkadir.kayalaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Amsterdam University

Öğr. Gör.
İsmail PAMUK (Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0375
ismail.pamuklaw.bau.edu.tr
Lisans: Kara Harp Okulu / Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi / The Judge Advocate General's Legal Center and School
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Arş. Gör.
Ayça YALTI (Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0391
ayca.yaltilaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Arş. Gör.
Mahmut Mustafa ÖZDİL (İdare Hukuku Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0362
mahmut.ozdillaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (Devam)  

Arş. Gör.
Mert NOMER (Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0390
mert.nomerlaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam) - İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Arş. Gör.
Ecem ÇOBAN BİLİCİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 00 00
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Barcelona Pompeu Fabra University
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Arş. Gör.
Oğuzhan YEŞİLTUNA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 00 00
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi

Arş. Gör.
Mertkan TORUN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 00 00
Lisans: Yeditepe Üniversitesi

Arş. Gör.
Nihal ÖZKARDEŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 00 00
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Koç Üniversitesi