Dekanlık

Ayşe NUHOĞLU
Prof. Dr.
Ayşe NUHOĞLU (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0387
ayse.nuhoglulaw.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Mehmet Sinan ALTUNÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Sinan ALTUNÇ (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0366
sinan.altunclaw.bau.edu.tr
Lisans: 2001 Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: 2004 Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: 2010 Galatasaray Üniversitesi  

Ferda ÖZTÜRK
Ferda ÖZTÜRK (Fakülte Sekreteri)
+90 212 381 0400
ferda.ozturklaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Zafer KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi
Zafer KAHRAMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0371
zafer.kahramanlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Pınar KARATAŞ
Pınar KARATAŞ (Dekan Sekreteri)
+90 0212 381 03 52
pinar.karataslaw.bau.edu.tr

Hasan Can BEKCİ
İdari Asistan
Hasan Can BEKCİ (IGUL Asistanı)
+90 212 381 0402
hasancan.bekcilaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi