Modern Diller Bölümü

Modern Diller

Birimimiz, Bahçeşehir Üniversitesi’nin tüm fakültelerinin tüm bölümleri için zorunlu birinci sınıf akademik İngilizce derslerinin yönetilmesinden ve yürütülmesinden sorumlu olarak faaliyetini sürdürmektedir. Birim bir lisans programına sahip değildir ve sadece aşağıdaki tabloda belirtilmiş servis derslerini verir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

ENG1003

Communication Skills and Academic Reporting I

2

2

3

3

ENG1004

Communication Skills and Academic Reporting II

2

2

3

3

 

Bu birimin misyonu, uluslararası niteliklere göre hazırlanmış akademik İngilizce dil eğitimi hizmeti sunarak öğrencilere yeni üyesi oldukları akademik toplulukta ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerin kazandıkları bu becerileri bölüm derslerine aktararak geliştirmelerini sağlamak ve böylece kullandıkları yabancı dilin kalitesini artırmaktır.

Buna bağlı kalarak, bu derslerin ortak amaçları belirlidir, ortak bir sınavlama sistemi vardır ve bu derslerde dil öğretimi için sadece birer araç olarak kullanılan her yarıyıl değişen ortak akademik metinler kullanılır. Bu metinlerin konuları Avrupa Konseyi Ortak Başvuru Metni tarafından bir üniversite öğrencisinden az ya da çok ama mutlaka farkındalık göstermesi beklenilen konulardan seçilir (Sustainable Development, Youth Violence, Poverty, Urbanization, Adolescent and the Internet, Global Citizenship, Student Exchange Programs, Digital Divide). Öğrencilerin bir konuda ne kadar bildiği sınanmaz. Derste kullanılan araç metinlerden aldığı bilgilerle akademik dil kullanımlarını kullanarak kurallara uygun bir akademik yazı yazarak sunum yapıp yapamadığı sınanır.

Bu birimin temel amacı, okuduğu bölümünün dersleri, ödevleri ve sınavları İngilizce olan birinci sınıf öğrencisinin bu derslerde ihtiyaç duyacağı akademik anlamdaki temel dil farkındalığının, kelime hazinesinin, cümle, paragraf ve kompozisyon yapılandırmasının, metindeki gerçekler ve düşünceler üzerine yorum yapmak için kullanılan dil kalıplarının, okuma, yazma, not tutma yöntemlerinin ve sözlü sunum becerilerinin kazandırılmasını sağlayan bir müfredatı yürütmektir.

Ayrıca, birinci sınıf bölüm dersleri özellikle “Giriş Dersleri” niteliğinde olduğundan öğrencinin bölümüyle ilgili bir çok terimi öğrenmesi beklenilir. Derslerimiz tanımlama, sınıflama, neden-sonuç ilişkisi ve kıyaslama içeren dil kullanımlarını örnekleyerek öğrenciyi bu derslerinde hem düşünce üretme ve ifade edibilme kapasitesini arttırmak hem de kavram geliştirmek konularında desteklemeyi amaçlar. Zira, dili bu düzeyde kullanma durumu, bireyin bilişsel gelişimiyle de yakından ilgilidir.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.