İletişim Fakultesi Yetenek Sınavı Hakkında...

ÖZEL YETENEK SINAVI
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
FOTOĞRAF VE VİDEO BÖLÜMÜ

BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİ

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı görsel dili kullanmak, tasarlamak ve üretebilmek ile ilgilidir. Görüntüyü ve görme biçimlerini bir amaç doğrultusunda kullanma yetisini kazandırmaya yönelik bir eğitimi içerir. Teknoloji ve sanatın buluştuğu ve birbiriyle etkileşim içinde olduğu geniş yelpazesi ile dinamik bir çalışma alanıdır.

Bu disiplinlerarası alan; basılı her türlü malzeme dizaynını (afiş, dergi, gazete, kurumsal kimlik seti, logo,antentli kağıt, kartvizit,vb), oyun ve interaktif tasarımları (web, multimedya, yeni medya) içerdiği gibi video ve televizyon prodüksiyonunda art direktörlük (animasyon, televizyon grafiği), film prodüksiyonunda art direktörlük ve animasyon, görsel sanatlarda galeri yöneticiliği, sanat dergilerinde editörlük, yöneticilik, video-art ve yeni medya art gibi sanat işlerini de kapsamaktadır.

Gittikçe yoğunlaşan bir görsel kültür içinde yaşamaktayız. İnsan deneyiminin her zamankinden daha görsel olduğu çağımızda bilgi üretimi içinde yerel ve evrensel, görsel iletişim tasarımı ile anlam ve boyut kazanmaktadır. Yeni teknolojiler ve görme biçimleri kendimizi ve çevremizi nasıl gördüğümüz ve neler düşündüğümüz üzerinde etkili olmaktadır. Günümüz endüstrileri teknik bilgi ile yaratıcılığı birleştirebilen tasarımcılara güvenmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tasarım eğitimini ve yoğun teknolojik pratiği, sanat tarihi ve kuramı ile beslemektedir. Basılı, etkileşimli ve hareketli tasarım ortamlarını birleştiren bölüm, öğrencinin bir tasarımcı, araştıran ve teknolojiyi kullanan bir sanatçı veya kuramcıya dönüşebilmesi için kendi seçimlerini yapabilme bilincini uyandırmayı hedef alır. Öğrencilerin hayal gücünün gelişimi ve yaratıcı düşünme süreci temel aldığı eğitim felsefesidir.

1. Bu mesleği seçenleri nasıl bir gelecek bekliyor?

Günümüzün yaratıcı endüstrileri çevresinde görüntü aracılığı ile anlam üretimi ve tüketimi yoğunluktadır. Hızlı üretim ve tüketim politikaları içinde çağa ayak uydurabilen, yerel ve evrensel gelişmeleri aynı anda takip edebilen, rakiplerinden sıyrılabilecek pratik bilgi yanında teorik altyapıya sahip konsept üretebilen yaratıcı görsel iletişim tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarım sürecini yaşam biçimi olarak benimseyen öğrencileri bu alanda yaratıcı, heyecan verici, keşif ve üretim fırsatları ile dolu bir gelecek beklemektedir.

2. Meslekte başarılı olmak için ne gibi özellikler gerekiyor?

Bu meslekte başarılı olabilmek için öncelikle bilgi çağının ihtiyaçlarına ve hızına yetişebilmek; çalışkan olmanın yanı sıra çok iyi bir gözlemci ve genel kültür seviyesi yüksek bir araştırmacı kimliğe sahip olmak gerekir. Rekabetin yoğun olduğu alanda tasarım ortamları yakından izlenmelidir. Sanat ortamlarını soluyup farkındalığı artırmak, görme biçimlerini geliştirecek etkinliklere katılmak, galeri, müze gibi kültürel edinimler kazanarak beslenmelidir. Teknik bilgiyi konsept üretmekte aracı olarak kullanan, sanatçı ruhu ile düşünen, tasarımcı kimliğiyle planlayan bir düşünce yapısına sahip olması gereken görsel iletişim tasarımcı adaylarının

o Çalışkan
o Düşünen
o Gözlemci
o Sorgulayan
o Araştırmacı
o Analiz ve sentez yapan
o Konsept geliştirebilen
o Yeniliklere açık
o Çeşitli kaynaklardan beslenen
o Yerel ve evrensel farkındalığı olan
o Üretken

bireyler olmaları ve bu özelliklerde süreklilik göstermeleri gerekir.

3. Bu bölümün mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları reklam ajanslarının tasarım birimlerinde, televizyon ve prodüksiyon şirketlerinde, interaktif tasarım, web tasarımı, multimedya tasarımı yapan şirketlerde, gazete, dergi, vb. işler üreten ve bünyesinde tasarım ofisi bulunan yayıncılık şirketlerinde çalışabilecekleri gibi sanat kurumlarında da görev alabilirler.

4. Mesleğin zor yanları nelerdir?

Sanat ve teknoloji, bilgi ve eğlence arasındaki sınırların belirsizleşmeye başladığı, bilgi dağılımı, ulaşımı ve üretiminin kolaylaştığı günümüzde alanın zor yanı yaratıcı ve etkileyici tasarım çözümleri sunabilmektir. Bunun yanı sıra diğerleri arasından sıyrılarak bir tasarım markası olmak ve sürekliliği sağlarken kendini yenileyebilmektir.

5. Bu alanı seçmeyi planlayan gençler ne yapmalıdır?

Teknolojiyi ve sanatsal platformdaki üretimi takip etmelidir. Görsel hafıza, görsel iç görü ve duyusu oluşturmalı ve geliştirmelidir.

Fotoğraf ve Video Bölümü

2006-2007 öğretim yılında eğitime başlayan Fotoğraf ve Video Bölümü, Türkiye'de her yıl daha da gelişen reklam sektörünün prodüksiyon alanında görev alacak dinamik, en yeni bilgilerle donanmış, sanattan teknolojiye, temel bilimlerden iletişime kadar sağlam bir altyapıya sahip, sektörün geleceğine yön verecek profesyonel bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Özellikle dijital görüntü teknolojisinin gelişmesiyle, fotoğraf ve video alanlarının ortak ürünler verebilmesi ve maliyet açısından her türlü elektronik mecrada etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılan reklamların üretimini gerçekleştirebilecek bireylerin gereksinimi, böyle bir bölümü zorunlu kılmıştır. Fotoğraf ve Video bölümüyle, iletişimin birbiriyle ilişkili üç alanı olan reklam, fotoğraf ve videoyu tek bir çatı altında buluşturarak, reklam prodüksiyon sektörüne yön verebilecek ve gelecek kaygısı yaşamayacak bireyler yetiştirmektedir.

1. Bu mesleği seçenleri nasıl bir gelecek bekliyor?
Bu mesleği seçenleri, reklam ve şov dünyasına yön verecek yaratıcı insanlar olarak, çok keyifli ve eğlenceli bir gelecek bekliyor. Birçok insanın hobi olarak uğraştığı zevkli konuların mesleğiniz olduğunu düşündüğünüzde zaten ne demek istediğimi anlarsınız.

2. Bu bölümün mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?
Stüdyo, Karanlık Oda, Dijital Fotoğrafçılık, Yaratıcı Reklamcılık, Video ve TV Teknikleri, Video Post Prodüksiyon, Etkileşimli Video, Kamera ve Işık Teknikleri, Reklam Fotoğrafçılığı, Moda Fotoğrafçılığı, Video Klip Yapımı ve Mezuniyet Projesi gibi hem zevkli, hem de yaratıcılığı arttırıcı konuların işleneceği eğitim programı sonunda, mezun olan öğrencilerimizin görüntüyü yoğun olarak kullanan reklam sektöründe, fotoğrafçı, sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni, reklam filmi yönetmeni ya da video klip yönetmeni benzeri görevlerde çalışabilirler. Ayrıca eğitim sürecinde aldıkları yoğun sanatsal altyapı ile, serbest fotoğraf ya da video sanatçısı olarak da kariyer yapabilirler.

3. Meslekte başarılı olmak için ne gibi özellikler gerekiyor?

Yaratıcılığın ön planda olacağı meslekler olduğundan;

 • Anlama ve ifade becerisi yüksek
 • Güzel sanatların her türünden beslenen
 • Sorun çözme becerisine sahip
 • Stajlarla eğitimini zenginleştiren
 • Farklı ve yaratıcı olan
 • Eğitimin sonunda iyi bir portfolyoya sahip olan kişiler bu meslekte başarılı olabilirler.

4. Mesleğin zor yanları nelerdir?
Yaratıcı olmak, zevkli olmasının yanında, başlı başına zor ve sürekli kendinizi yenilemeniz gereken bir süreçtir. Bir de reklam prodüksiyonu sektörü denildiğinde, kısa zaman dilimine sıkışmış yoğun çalışma saatleri aklımıza gelir hemen. Dolayısıyla hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan güçlü kişiler ancak bu sektörde başarılı olabilirler

5. Bu mesleği seçmeyi planlayan gençlere neler önerirsiniz?
Öncelikle çok okuyarak, kendilerine kolay yıkılmayacak, üzerine çok kat çıkılabilecek bir temel oluşturmalarını öneririm. Yaratıcılığın en temel koşulu bilgili olmaktır. Kuramsal altyapı kurulduktan sonra, bolca uygulama yaparak, önlerine çıkabilecek her türlü sorun karşısında, anında esnek çözümler üretebilecek deneyime sahip olmaları için bolca çalışmaları gerekiyor. Bir de, alıcılarının sürekli açık ve her durumdan beslenebilecek bir yapıya sahip olmalarını öneririm.

ÖZEL YETENEK SINAVI
ÖN KAYIT TARİH ve KOŞULLARI

Kimler başvurabilir?

 1. 2008 ÖSS Sınavı'ndan herhangi bir puan türünde en az 145 puan almış olan,
 2. Lise Mezunu olan
 3. Alan ile ilgili konularda çalışmalarda bulunmuş ya da bulunmak isteyen ve bu alanlarda 5 yıllık (İngilizce Hazırlık + 4 yıl) akademik bir eğitim hedefleyen tüm adaylar sınav için ön kayıt yaptırabilirler.

Sınav Süreci

 1. İletişim Fakültesi her iki bölüm için ortak sınav yapacaktır. Tek bir kayıt ücreti alınacaktır.

Web sitesinden yapılan başvurularda dikkat edilmesi gerekenler:

Başvurunuzun tamamlanması için gereken aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na en geç sınav günü teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sınava girseniz bile başvurunuz tamamlanmış sayılmaz.

Bizzat yapılan başvurularda dikkat edilmesi gerekenler:

Bahçeşehir Üniversitesi'ne gelirken aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilmek üzere hazır bulundurmanız gerekmektedir.

Başvurunuzun tamamlanması için gerekli belgeler:

 • 2008 ÖSS sonuç belgesi fotokopisi
 • Herhangi bir puan türünden en az 145 puan almış olmak gerekmektedir. Sonuç belgesinin orijinali elinize ulaşmadıysa, www.osym.gov.tr İnternet adresinden alacağınız çıktı ile de başvurabilirsiniz.
 • Lise diploması fotokopisi
 • Ön kayıt tarihlerinde mezun durumda olmayan öğrenciler, okullarından alacakları kesin kayıt tarihinde mezun olabileceklerini gösteren belge ve ekteki feragatname örneğini doldurarak başvurabilirler.
 • Ön kayıt harcı banka dekontu
 • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) fotokopisi

VCD ve POV bölümlerinin sınavları üç aşamadan oluşmaktadır:

 1. İlk aşama yazılı sınavdır. Yazılı sınav 28 Ağustos 2008 tarihinde 14:00'da her iki bölüm için ortak yapılacaktır.
 2. Adaylar, her iki bölümü de tercih etmeleri durumunda, yazılı sınav kağıdında ayrılan bölümde, öncelikli olarak hangi bölümde eğitim görmek istediklerini belirteceklerdir.
 3. 2. Aşama olan mülakat 29 Ağustos 2008 tarihinde 10.00'da yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 25 Ağustos 2008 - 27 Ağustos 2008

Başvuru  Ücreti: 100 YTL

Sınav Yeri ve Tarihleri:

1.Aşama Sınavı: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusü Salonları
28 Ağustos 2008 Perşembe, Saat: 14.00

2.Aşama Mülakat: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusü Salonları
29 Ağustos 2008 Cuma, Saat: 10.00

Ön kayıt yaptıran adayların sınavlara girecekleri salonlar, sınavdan bir gün önce mesai saati bitiminde Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakütesi web sitesinden duyurulacak ve kampüs girişinde asılarak ilan edilecektir.

Sonuçların İlanı

Her iki bölüm için asıl ve yedek listeler, başarı sırasına göre, 30 Ağustos 2008 tarihinde İletişim Fakültesi web sitesinden duyurulacak ve kampüs girişine asılarak ilan edilecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVI
GÖRSEL SANATLAR ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
FOTOĞRAF ve VİDEO BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVI HAKKINDA BİLGİ

Bu sınavın tüm aşamaları Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı ile Fotoğraf ve Video Bölümleri adayları için ortak yapılacaktır.

Sınav süreci

Sınav üç aşamalı olarak yapılacaktır. 1. aşamada yazılı bir çoktan seçmeli sınav, 2. aşamada ise mülakat sınavı yapılacaktır. Bu sınavların tümü tamamlanmadan önce bir eleme sözkonusu değildir. Kazanan adaylar asil ve yedek listeler halinde, üç sınavdan alınan puanlar ve ÖSS puanı dikkate alınarak sıralanacaktır.

1. Aşama / Yazılı Sınav

Sınav Yeri ve Tarihi: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
28 Ağustos 2008 Perşembe, Saat: 14.00

Toplam soru sayısı: 75 (Yanlış cevap doğru cevabı götürmez.)

Toplam sınav süresi: 120 dakika

Sınavda yanınızda bulundurmanız gerekenler:

 1. Kurşunkalem, silgi, kalemtraş.
 2. Sınav Giriş Belgesi (Ön kayıt esnasında verilecektir.)
 3. Kimlik Belgesi (TC.kimlik numarası ve resimli nüfus cüzdanı)

Bu sınav iki bölümden oluşmaktadır:

a) 1. Bölüm - Genel Kültür (50 adet soru - 50x1 puan):
Bu bölümde Türkiye ve dünyadaki son dönem gelişmeler üzerine, sanat, politika, edebiyat, müzik, bilgisayar teknolojileri, sanat tarihi ve tasarım gibi konular üzerine genel birikimi ve bakış açısını test eden çoktan seçmeli sorular hazırlanmıştır. Her bir sorunun ağırlık puanı 1'dir.

b) 2. Bölüm - Görsel Algı ve Görsel Kültür (25 adet soru - 25x2 puan):
Bu bölümde öğrencinin görsel algı ve görsel kültür birikiminin test edilmesi hedeflenmiştir. Pratik zeka gücü, görselliğe dayalı mantık, çevre ile kurulan görsel ilişki, algı hafızası ve gücünü ölçen çoktan seçmeli soruları içermektedir. Her bir sorunun ağırlık puanı 2'dir.

Soru Örnekleri:

Genel Kültür Soruları

Örnek 1
IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?

a) Maliye Bakanlığı                        b) Dış Ticaret Müsteşarlığı
c) Hazine Müsteşarlığı                   d) DPT
e) Başbakanlık

Örnek 2
Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul edilen Taç Mahal hangi şehirdedir?

a) Agra               b) Stockholm               c) Londra            d) Yeni Delhi             e) Tokyo

Örnek 3
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?

a) NATO
b) Birleşmiş Milletler
c) Avrupa Birliği
d) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
e) Avrupa Konseyi

Örnek 4
1984 yılında Pakistan'daki bir mülteci kampında görüntülediği ve onu National Geographic dergisinin kapağına taşıyan Afgan Kızı ile ünlenen fotoğraf sanatçısı kimdir?

a)Jackson Pollack
b)David Carson
c)Salvador Dali
d)Steve McCurry
e)George Lukas

Görsel Algı ve Mantık Soruları

Örnek 1
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


a)                         b)                       c)                  d)                    e)

Örnek 2

Yukarıda bir küpün 3 farklı konumdaki görünümü verilmiştir. Bu küpün bir yüzünün rengi de yeşil olduğuna göre, yeşil yüz hangi renkteki yüzün karşısındadır?

a) Kırmızı        b) Mavi           c) Siyah          d) Sarı            e) Mor

 

Örnek 3
Diziyi takip eden en uygun şekli bulunuz.

   
a)  b)  c)  d)

Örnek 4

Yukarıdaki beş parçadan dördü, üst üste bindirilmeden ve döndürülmeden birleştirilerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur.

Buna göre hangi parça kullanılmamıştır.
a) C                b) D                c) E                 d) A                e) B

Örnek 5

Yukarıdaki noktalar birleştirilerek üçgenler oluşturulmaktadır.
Bir noktadan başlanıp çizilen üçgeni başka bir noktadan başlayıp tekrar çizmemek koşuluyla, noktaların oluşturduğu alan içine kaç üçgen çizilebilir?

a) 10               b) 8                 c) 12               d) 7                 e) 9

2. Aşama / Mülakat

Sınav Yeri ve Tarihi: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
29 Ağustos 2008, Saat: 10.00

Mülakatta yanınızda bulundurmanız gerekenler:

 • Adaylar mülakata gelirken portfolyolarını getirebilirler.

Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.bahcesehir.edu.tr adresinden veya ilgili fakülte ve bölümlerden alabilirsiniz.

Tüm sınavlar, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.

Çırağan Cad. No:4 Beşiktaş / İstanbul Tel: (0212) 381 00 00  Faks: (0212) 381 00 20

Bu içerik 03/01/2012 tarihinde güncellenmiştir.