IGUL Yayınları

 
YAYINLAR
 
Jescheck (T1)
         BAU published the outcome of the research conducted together with MPI. The first publication has been in honor of Prof. Dr: Hans Heinrich Jescheck. 
 
Tiedemann (T2)
        The second book is about Economic Crimes in Europe and Turkey, published in Honor Prof. Dr. h.c. mult. Klaus Tiedemann. 
 
Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı
Açıklamalı CMK (Yenisey-Nuhoğlu)
Uzlaşma Rehberi
Kazancı/Bahçeşehir Hakemli Hukuk Dergisi
Kırmızı Bayraklı seri
Dönmezer; Genel Ceza Hukuku Dersleri
Tom Read: Çapraz Sorgu Teknikleri
Read/Mazza/Yenisey, Uzlaşma
 

Yayın faaliyetleri: 

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Max-Planck-BAU Research Group'un Yayınları
Gereği Düşünüldü Öğrenci Dergisi
Öğretim Üyelerimizin yazdıkları kitap ve makaleler
Bayraklı Cep Kitapları Serisi

 

 

 

         
         
         
         
         
       
         
         

 

Bu içerik 19/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.