SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.
 

 

Ders İçerikleri

Must Courses / Zorunlu Dersler

EDT 5002  Araştırma Yöntemleri (3-0-3)

Dil öğretimininde kullanılan araştırma teknikleri; araştırma problemi; etik ve araştırma; değişkenler ve hipotezler; literatür taraması; örnekleme; veri toplama ve ölçekler; geçerlik ve güvenirlik; bir araştırma önerisi hazırlama; nitel ve nicel arastirma yontemleri.

EDT 5002 Research Methods (3-0-3)

Research techniques in ELT; research problem; ethics and research; variables and hypothesis; literature review; data collection; data collection instruments; reliabilty and validity; preparing a research proposal; qualitative and quantitative research methods.

ELT 5011  İkinci Dil Edinim Kuramları (3-0-3)

İkinci dil edinimiyle ilgili temel kuramların incelenmesi. Her kuramın ikinci dil gelişimine, birinci ve ikinci dil edinimi arasındaki ilişkiye ve ikinci dil araştırmalarına dayalı olarak incelenmesi.

ELT 5011  Second Language Acquisition    (3-0-3)

Analysis of major theories of second language acquisition; Each theory to be examined with respect to second language development, relations between first and second language acquisition, and second language research.

ELT 5020  Dil Becerilerinin Öğretimine Yaklaşımlar (3-0-3)

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin öğretimiyle ilgili yöntemlerin irdelenmesi akran öğretmenlik uygulamasının irdelenmesi; konuyla ilgili arastirmalarin incelenmesi ve sinif tabanli arastirma yapilmasi.

ELT 5020  Skills in ELT  (3-0-3)

Demonstration and discussion of materials and techniques for teaching listening, speaking, reading and writing; investigation of related research and conduction classroom-based research.

ELT 5887  Lisansüstü Semineri (0-1-0) Kredisiz

Öğrencilerin dil öğretimi alanında ilgilendikleri konulara bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını arttırmak.  

ELT 5887 MA Seminar (0-1-0)

To create awareness and enlarge the view points of the candidates in the field of language teaching.

ELT 5888-1 MA Thesis Research 1 (0-1-0)

Designing an original research proposal, and conducting it under the supervision of the advisor.

ELT 5888-1  Yüksek Lisans Tezi (0-1-0)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması.

ELT 5888-2 MA Thesis 2 (0-1-0)

Designing an original research, conducting it and completing the thesis under the supervision of the advisor.

ELT 5888-2  Yüksek Lisans Tezi (0-1-0)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.

 

Seçmeli Dersler / Elective Courses

ELT 5002 Dil Öğretiminde Ders ve Materyal Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi (3-0-3)

Ders materyalleri ve planlari analizi, ders hedef ve degerlendirmelerinin incelenmesi; ders kitaplari incelemesi, ogrenci ihtiyaclarinin ve ders materyallerinin ders hedeflerine gore yeniden yapilandirilmasi; gruplar halinde yeni materyaller uretilmesinin gerceklestirilmesi.

ELT 5002 Course and Materials Evaluation and Development in ELT (3-0-3)

Major approaches to ELT course and syllabus are investigated through a discussion of needs analysis, course objectives and course evaluation. Course book materials are examined, then supplemented or replaced in accordance with specific course objectives and learners’ needs. Students become familiar with a variety of materials. Opportunities are provided for critiquing, developing and adapting materials for a wide range of contexts and target groups.

ELT 5003 Dil Öğretiminde Guncel Konular (3-0-3)

Dil öğretimindeki en son gelişmelerin, araştırmaların incelenmesi ve tartışılması.

ELT 5003 Recent Trends and Special Topics in ELT (3-0-3)

A survey and in-depth discussion of such issues as CLIL, SIOP, English as Lingua Franca, World Englishes, NNEST issues, The Common European Framework, English Language Portfolio and alternative methods of assessment as well as change management.

ELT 5004   Ingilizcenin Yabanci Dil Olarak Öğretildiği Durumlarda Teorinin Pratiğe Dönüştürülmesi (3-0-3)

Bu derste, öğrenilen teorilerin gerçek sinif ortamlarinda uygulamaya koyarak ders planlari hazirlanmasi, ders gozlemleri yapilmasi, ve bu uygulamalar uzerine yansitmalar yapilmasi hedeflenmektedir.

ELT 5004   TEFL Theory into Practice (3-0-3)

A practical component culminating in the participants’ teaching in actual classrooms at a variety of levels; Participants will be required to produce lesson plans and to be assessed through a variety of observation procedures whereby their teaching skills and ability to devise and implement effective lessons will be assessed.

ELT 5005  Dil Öğretimi ve Öğrenen (3-0-3)

Öğrenen ihtiyaclarinin beyin merkezli dil ogretiminde, coklu zeka kavrami icerisinde, farkli ogrenme cesitleri ve stratejileri kapsaminda, iletisim stratejileri dogrultusunda, sinif yonetimi konulari acisindan ve ogrenci otonomisi ve ogrencinin egitimi konulari acisindan incelenmesi. Farkli kisilik ozellikleriin, ogrenen tutumlarinin ve motivasyonun dil ogretimindeki etkileri incelenecektir.

ELT 5005  TEFL and the Learner  (3-0-3)

A variety of aspects related to learner needs will be examined including brain-based learning, multiple intelligences, learning styles and strategies, communication strategies, classroom management issues, and concepts of learner autonomy and learner training. Participants will discuss the role of affect in language learning and account for individual differences among learners in regard to motivation and attitude, personality factors and cognitive styles.

ELT 5006 Toplumdilbilim (3-0-3)

Toplumdilbilim ve toplumruhbilim paradigmalarının ikinci dil edinimine uyarlanmasının incelenmesi.

ELT 5006  Sociolinguistics   (3-0-3)

Examination of linguistic variation in English among social groups due to region, socio economic status, gender, ethnicity, and age; especially, as this variation relates to language learning. Linguistic registers, standard and non-standard dialects, language attitudes and attitudes toward language learning are also treated.

ELT 5007 Özel İngilizce Öğretiminde Ders Programi Geliştirme (3-0-3)

Belirli amaclar icin Ingilizce ogretimi konusunda ders dizayn etme ve ders progrmai gelistirme konulari tartisilacaktir; farkli turlerdeki ders dizaynlari ve ders programi gelstirme uygulamalri yapilacaktir.

ELT 5007  Curriculum Development for ESP (3-0-3)

Curriculum development and course design as applied to English for Specific Purpose contexts are discussed; functions, notions and speech acts, principles of functional/notional or communicative syllabus strategies are also dealt with.

ELT 5008 Dil Bilinci ve Analizi (3-0-3)

Dilin katilimcilar tarafindan konusma ve yazili metinlerde farkli yaklasimlarla analiz edilmesi; farkli dilbilgisi yapilari, farkli turler, konusma dili ve yazili metin analizi acilarindan dilin incelenmesi.

ELT 5008  Language Awareness and Analysis    (3-0-3)

The participants’ understanding of spoken and written discourse is fostered through a variety of approaches to analyzing language including genre and register, systemic functional grammar, ethnography of communication, discourse and conversational analysis.

ELT 5009   Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme (3-0-3)

Sınıf testleri ve standartlaştırılmış yabancı dil sınama yöntemlerinim incelenip değerlendirilmesi. Dil becerilerinin sınanmasında ayrı ve bütüncül sınama yaklaşımları. Sınav hazırlama ve değerlendirme.

ELT 5009   English Language Testing (3-0-3)

Theoretical and practical considerations in the constructions, use and critical evaluation of both classroom and standardized tests of language proficiency; Students are acquainted with basic concepts of validity and reliability, as well as a variety of different kinds of tests and testing techniques.

ELT 5012 Söylem Analizi ve Ikinci Dil Eğitimi (3-0-3)

Yazili ve sozlu soylemlerin toplumdilbilimi, ruhdilbilimi ve dilbilim acilarindan incelenmesi: ikinci dil ogretiminde ve kullaniminda soylem analizinin rolu; soylem analizinin kulturlerarasi cikarimlari.

ELT 5012  Discourse Analysis and Second Language Education    (3-0-3)

Analysis of spoken and written English discourse through sociolinguistic, psycho and linguistic perspectives; Role of discourse analysis in second language learning and use; Cross-cultural implications of discourse analysis.

ELT 5013 Kültürlerarasi Iletişim ve Dil Eğitimi (3-03)

 Kultur ve algi, kulturel ogrenme ya da sozel ve sozel olmayan iletisimde kulturlearasi farkliliklarin ikinci dil ogretimi ve ogrenimine etkilerinin tartisilmasi.

ELT 5013  Cross-Cultural Communication & Language Education (3-0-3)

Discussion of how such factors as culture and perception, cultural learning, or differences across cultures in verbal and nonverbal communication may affect second language learning and teaching.

ELT 5014 İngilizce’nin Erken Yaştaki ve Ilköğretim Çağındaki Çocuklara Öğretimi (3-0-3)

Erken yaştaki çocuklara İngilizce öğretimiyle ilgili yeni kuramların öğretimi ve uygulanması. İngilizce öğretimi ile ilgili program geliştirme ve ders malzemesi hazırlanması ve değerlendirilmesi konularının incelenmesi. Öğrenciler tarafından düzence desenine ilişkin örnek bir dersin hazırlanması.

ELT 5014 Teaching English to Young Learners  (3-0-3)

Discussion and practical demonstrations of methods and techniques appropriate for young learners. The learning theories relating to young learners will be examined and a variety of different syllabus types will be examined.

ELT 5015  Dil Öğretiminde İki Dillilik (3-0-3)

İki dilli toplumların, iki dillilerin dil seçimi, ikinci dil edinimi ve iki dilliliğin dil yapısına ve kullanımına etkilerinin irdelenmesi.

ELT 5015  Bilingual Studies in ELT   (3-0-3)

Introducing current approaches to contrastive analysis; Comparing and contrasting English and Turkish in the areas of phonetics and phonology, syntax and semantics with special emphasis on problem areas in language teaching and learning.

ELT 5016 İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı (3-03)  

İngilizce’nin öğretiminde edebiyatın kullanımıyla ilgili yenilikçi yaklaşımların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

ELT 5016  Literature in English Language Teaching   (3-0-3)

Review and appraisal of conventional approaches to the use of literature in English language teaching; Discussion of the contributions of the communicative approach to the teaching of literature in English as a foreign language.

ELT 5017 Uluslararasi Staj (3-0-3)

Uluslararasi ortamlarda bulunarak farkli kulturlerde ve farkli okullarda deneyim kazanmak amaclanmaktadir.

ELT 5017 International Practicum    (3-0-3)

A practical component where participants will be visiting schools and universities abroad with a view to increasing cross-cultural awareness and in order to teach in a non-Turkish, international context.

ELT 5018 Kişisel Gelişim ve Öğretmenler icin Etkili Iletişim Becerileri (3-0-3)

Ogretmenler kendilerinde farkindalilik yaratarak ogretmenlerin daha guclu ve etkili iletisim teknikleri kullanarak ogrencilerle. Meslektaslarla ve arkadaslariyla daha farkli ve etklili iletisim kurmalarina yardimci olmak.

ELT 5018 Personal Development and Effective Communication Skills for Teachers (3-0-3)

The course aims to help teachers to raise their self-awareness and to equip them with powerful and effective verbal and non-verbal communication skills and Neuro-Linguistic Programming principles and techniques to improve the quality of their interactions with their students, friends and colleagues in the educational settings and in their daily lives.

ELT 5019 Ingilizce Öğretmenliğinde EğitimTeknolojileri (3-0-3)

Bu ders yabancı dil öğrenme ve öğretmede bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili yapilan araştırmalari sunar. Bu dersin amacı, Ingilizceogretmenliginde kullanilmak uzere, mobil ve tablet uygulamaları, internet, ayrica Web 2.0 teknolojileri ki bunlardan bazilari blog, wiki, listserv, multimedya, podcasting, audacity, movie maker, çevrimiçi değerlendirme araçları ve çevrimiçi portföy olarak sayilabilir.

ELT 5019 Instructional Technology in TEFL (3-0-3)

This course provides a survey of research on the use of computers and the Internet in foreign language learning and teaching. The aim of the course is to empower students with the skills and knowledge to be able to use mobile and tablet applications in addition to the Web 2.0 technologies including but not limited to the Internet, blog, wiki, listserv, multimedia, podcasting, audacity, movie maker, online assessment tools, and online portfolio) in English as a foreign language teaching settings.

ELT 5022 İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Usta Öğretmen ve Eğitmenin Eğitimi (3-0-3)

Akran gözlemi ve öğretmen araştırması gibi bireysel ve işbirliğine dayalı mesleki gelişim aktivitelerinin usta öğretmen ve eğitmenin eğitiminde kullanılması.

ELT 5022 Mentoring for ELT Teachers (3-0-3)

The use of activities based on collboration in professional development, teacher research and peer observation in training of mentors and mentees.

ELT 5080-89 İngilizce Dil Eğitiminde Seçilmiş Konular (3-0-3)

Öğrencilere İngilizce Eğitimi’ne ilişkin en yeni gelişmeleri izleme olanağı sağlamak.

ELT 5080-89 Special Topics in ELT (3-0-3)

Creating opportunities to the graduate students to follow up the new trends and developments in the filed.

Bu içerik 02/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.