Lisansüstü Öğrencileri İçin 24 Ağustos 2019 Tarihli İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınavı

 

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü İngilizce Yeterlik Sınavı

 İngilizce Yeterlik Sınavı 2 bölümden oluşur.

1. BÖLÜM: YAZILI SINAV

 

 • Sınav Tarihi: 24/8/2019 Cumartesi
 • Sınav saati: 09:00-12:00
 • Yer: Hazırlık Okulu Beşiktaş Kampüsü - L Blok, Çırağan cd. Asariye sk. No:3 Beşiktaş

 

         Soru sayısı   : 60 çoktan seçmeli +1 kompozisyon yazma

         Süre               : 180 dakika

         Ağırlık           : %80

Tanımı           : Bu sınavdaki sorular aşağıdaki becerileri ölçmeyi hedefler:

kelime bilgisi, dili kullanma, okuma, dinleme ve yazma

 

ÖLÇÜLEN BECERİ

SÜRE

SORU TİPLERİ

SORU SAYISI

KELİME BİLGİSİ

 

65 dakika

GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ

10 SORU

OKUMA / DİLİ KULLANMA

1.   OKUDUĞUNU ANLAMA

-          ANA FİKİR BULMA

-          ÇIKARIMDA BULUNMA

-          REFERANSLARI BULMA

-          KELİMEYİ TAHMİN ETME

 

2.   YETERLİK ÖLÇEN SORULAR

-          BOŞLUK DOLDURMA (1 ya da 2 metin)

-          EŞ ANLAMLI CÜMLEYİ BULMA

 

20 SORU

 

 

 

 

 

15 SORU

DİNLEME

45 dakika

1. DİNLERKEN CEVAPLAMA

2. NOT ALMA

15 SORU

 

 

TOPLAM 60 SORU

YAZMA

70 dakika

KOMPOZİSYON YAZMA (300 – 350 KELİME)

1 Kompozisyon

 

 • İngilizce Yeterlik Sınavının 2. Bölümü (sözlü sınav) : 24/8/2019 Cumartesi

günü yazılı sınavdan sonra başlayarak randevu sistemine göre yapılacaktır. Adaylar 2. Bölüme saat kaçta gireceklerini 24/8/2019 Cumartesi günü yazılı sınav çıkışında ilan panolarındaki listelerden öğreneceklerdir. Adayların verilen randevu saatinden sadece 15 dakika önce sınav salonunun önünde bulunmaları gerekmektedir. Sınav sonuçları 27/8/2019 Salı günü ilan edilecektir.

 

 


İKİNCİ BÖLÜM:   SÖZLÜ SINAV

 

 • Sınav Tarihi: 24/8/2019 Cumartesi
 • Sınav saati: Randevulu Sistem: Sözlü Sınav’a girecek adaylar hangi saatte sınava gireceklerini 24/8/2019 Cumartesi günü yazılı sınav çıkışında ilan panolarındaki listelerden öğreneceklerdir. Adayların verilen randevu saatinden 15 dakika önce sınav salonunun önünde bulunmaları gerekmektedir.
 • Yer: Hazırlık Okulu Beşiktaş Kampüsü - L Blok, Çırağan cd. Asariye sk. No:3 Beşiktaş

Süre   : 4 - 6 dakika (her öğrenci için)

                   Ağırlık: %20

Tanımı: Sınavın bu bölümünde öğrenciden kendisine verilen iki farklı konu hakkında

       toplam 4-6 dakika konuşması beklenir. Öğrenci aşağıdaki ölçütlere göre

     değerlendirilir:

 • Konuya bağlılık ve konuyu geliştirme
 • Dilbilgisi
 • Sözcük bilgisi
 • Akıcılık
 • Sesletim ve tonlama

Prosedür: Öğrenci bir zarftan toplam iki soru çeker ve bunlara ayrıntılı yanıt verir.  

Konular: Öğrencinin aşağıda belirtilen konular hakkında konuşması beklenir:

 

 • Toplum
 • Aile
 • İş ve Çalışma Dünyası
 • Güncel Konular (savaş, felaketler, ekonomi, vs.)
 • Çevre
 • Spor
 • Seyahat
 • Dil
 • Reklam
 • Eğitim
 • Sanat
 • Medya
 • Suç
 • Sağlık

YETERLİK SINAVI ÖRNEĞİ için:

http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/4188-hazirlik-okulu-ornek-sinavlar

 

 

Bahçeşehir University English Proficiency Exam

 

The English Proficiency Exam consists of 2 parts:

 PART 1:    WRITTEN EXAM

 

 • Exam Date: August 24th Saturday, 2019
 • Time: 09:00-12:00
 • Location: Hazırlık Okulu Beşiktaş Kampüsü - L Blok, Çırağan cd. Asariye sk. No:3 Beşiktaş

 

Number of questions: 60 (multiple-choice) +1 writing task

         Duration       : 180 minutes

         Weighting    : 80%

Description  : The questions on the test have been designed to assess the following:    

   vocabulary, use of English, reading, listening and writing

 

SKILLS TO BE TESTED

DURATION

QUESTION TYPES

NUMBER OF QUESTIONS

VOCABULARY

65 minutes

GENERAL AND ACADEMIC VOCABULARY

10 QUESTIONS

READING / USE OF ENGLISH

1.   READING COMPREHENSION

-          MAIN IDEA

-          INFERENCE

-          REFERENCE

-          GUESSING THE MEANING FROM THE CONTEXT

 

2.   PROFICIENCY TYPE QUESTIONS

-          CLOZE TEST (1 or 2 texts)

-          RESTATEMENT

 

20 QUESTIONS

 

 

 

 

 

 

15 QUESTIONS

LISTENING

45 minutes

1. WHILE LISTENING

2. NOTE-TAKING

15 QUESTIONS

 

 

 

TOTAL: 60 QUESTIONS

WRITING

70 minutes

ESSAY WRITING (300 – 350 words)

1 Essay

 

After the written exam, English Proficiency Exam Part 2 (Speaking) will be held on the August 24th Saturday, 2019. The exam will be done on an appointment basis. The appointments will be announced on the notice boards on the August 24th Saturday, 2019, after the written exam. The examinees are required to be present in front of the exam room just 15 minutes before their appointments. The results of the exam will be announced on the 27th August Tuesday, 2019.

   

PART 2:  SPEAKING EXAM

 • Exam Date: August 24th Saturday, 2019
 • Time: The exam will be done on an appointment basis. The appointments will be announced on the notice boards on the August 24th Saturday, 2019 after the written exam. The examinees are required to be present in front of the exam room just 15 minutes before their appointments.
 • Location: Hazırlık Okulu Beşiktaş Kampüsü - L Blok, Çırağan cd. Asariye sk. No:3 Beşiktaş

Duration: 4 - 6 minutes (per student)

Weighting: 20%

        

Description: In this section, the student is expected to speak about two different topics

for about 4-6 minutes. The student’s performance is assessed according to the following criteria:

 • Relevance and expansion
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Fluency
 • Pronunciation and intonation

Procedure: The student draws two questions from an envelope and tries to answer them

in detail.

THEMES: The student is expected to express his / her opinion about the following topics:

 • Society
 • Family
 • Work and Business
 • Current Affairs (wars, world economics, disasters, etc.)
 • Environment
 • Sports
 • Travel     
 • Language
 • Advertising
 • Education
 • Arts
 • Media
 • Crime
 • Health

For the sample English Proficiency Exam, go to:

http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/4188-hazirlik-okulu-ornek-sinavlar

 

Bu içerik 15/08/2019 tarihinde güncellenmiştir.