Dekanlık

Nafiz ARICA
Prof. Dr.
Nafiz ARICA (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5800
nafiz.aricaeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~nafiz/

Sarper ÖZHARAR
Doç. Dr.
Sarper ÖZHARAR (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0565
sarper.ozharareng.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: University of Central Florida
Doktora: University of Central Florida  

Gürkan SOYKAN
Yrd. Doç. Dr.
Gürkan SOYKAN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5672
gurkan.soykaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Berna Gökşin YILDIRIM
Berna Gökşin YILDIRIM (Fakülte Sekreteri)
+90 212 381 0599
bernagoksin.yildirimeng.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Simge AKAY
Simge AKAY (İdari Asistan)
+90 212 381 5802
simge.akaysas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Burcu GEBEŞ
İdari Asistan
Burcu GEBEŞ
+90 212 381 5654
burcu.gebescco.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (devam ediyor)

Hande KORKMAZ
Hande KORKMAZ (Uzman Psikolog)
+90 212 381 0553
hande.korkmazeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Üsküdar Üniversitesi

Gülçin HATIR
Gülçin HATIR (Sekreter)
0212 381 08 52
gulcin.hatireng.bau.edu.tr
Lisans: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Nagihan TAŞÇI
Nagihan TAŞÇI (Dekan Sekreteri)
+90 212 381 0884
nagihan.tascieng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Ümit ARAZ
Ümit ARAZ
+90 212 381 5677
umit.arazeng.bau.edu.tr
Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Kaan KOCABAŞ
Kaan KOCABAŞ
+90 212 381 0846
kaan.kocabaseng.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi

Pınar KARAOSMAN
Pınar KARAOSMAN
+90 212 381 0894
pinar.karaosmaneng.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi