Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

NOT 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda dosya alımına başlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 138589 sayılı onayı ile kurulmuştur.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  her ayın 1. ve 3. Çarşamba günleri toplanır.

Başvuru sahiplerinin  “Dosya İçeriği” sıralamasına dikkat ederek, oluşturdukları -eksiksiz- başvuru dosyalarını (Klinik İlaç Araştırmaları 2 dosya +2 Cd ,diğer tüm araştırmalar tek dosya)  Kurul Sekreterliği’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların elden yapılması gerekmekte olup, kargo/posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir

Kurulda görüşülerek düzeltme alan dosyaların “Etik Kurul Düzeltme/ Değişiklik Formu Üst Yazısı”  ile sunulması gerekmektedir.

Kurum dışından yapılacak İlaç Dışı Girişimsel olan ve İlaç Dışı Girişimsel Olmayan araştırmalardan, uzmanlık tezleri akademik amaçlı araştırmalar ve destekleyicisinin devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite Fonu, vb.) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.

Kurum içi yapılacak tüm başvurularda ve destekleyicisi olmayan  kurum dışı uzmanlık tezi ve akademik amaçlı araştırma başvurularında başvuru ücreti alınmaz.

Başvuru ücreti  yatırıldıktan sonra banka dekontu başvuru dosyasına eklenir.

İlaç Araştırmaları için başvuru formları  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (iegm) sayfasından alınabilir.

 

Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

2.663,96

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.335,58

BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.335,58

Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.335,58

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

906,18

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

604,12

BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

604,12

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

604,12

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu

3.624,69

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

3.624,69

Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu

244,13

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

350,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi

350,00

Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

350,00

Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

350,00

Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları

105,58

Diğer- İlaç Dışı Tüm Araştırmalar (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacak Hariç)

1000,00

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ     SON BAŞVURU TARİHİ
OCAK ÇARŞAMBA 4.01.2017 29.12.2016
18.01.2017 12.01.2017
ŞUBAT ÇARŞAMBA 1.02.2017 26.01.2017
15.02.2017 9.02.2017
MART ÇARŞAMBA 1.03.2017 23.02.2017
15.03.2017 9.03.2017
NİSAN ÇARŞAMBA 5.04.2017 30.03.2017
19.04.2017 13.04.2017
MAYIS ÇARŞAMBA 3.05.2017 27.04.2017
17.05.2017 11.05.2017
HAZİRAN ÇARŞAMBA 7.06.2017 1.06.2017
21.06.2017 15.06.2017
TEMMUZ ÇARŞAMBA 5.07.2017 29.06.2017

 

AĞUSTOS - TATİL


EYLÜL ÇARŞAMBA 6.09.2017 31.08.2017
20.09.2017 14.09.2017
EKİM ÇARŞAMBA 4.10.2017 28.09.2017
18.10.2017 12.10.2017
KASIM ÇARŞAMBA 1.11.2017 26.10.2017
15.11.2017 9.11.2017
ARALIK ÇARŞAMBA 6.12.2017 30.11.2017
20.12.2017 14.12.2017
Bu içerik 26/01/2017 tarihinde güncellenmiştir.