Yazılım Mühendisliği

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü; bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri ve özellikle yazılım mühendisliği alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde aşağıdaki programları yürütür:

  • Yazılım Mühendisliği Lisans Programı
  • Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte)
  • Gömülü Sistemler Yüksek Lisans Programı (Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile birlikte)
  • Bilgi Sistemleri Hizmetleri Yüksek Lisans Programı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte)

Yazılım Mühendisliği Bölümü ayrıca çift anadal programı ile aşağıdaki yandal programlarını yürütür:

  • Bilişim Sistemleri Yandal Programı
  • Internet ve Programlama Yandal Programı

Yazılım Mühendisliği Bölümü bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliği alanında araştırmalar yürütür. Araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:

  • Yazılım ve bilgi teknolojileri mimarisi
  • Web ve oyun programlama
  • Veri Madenciliği

Yazılım ve bilgi teknolojileri mimarisi alanında yapılan araştırmalar; veritabanları, veritabanı programcılığı, yazılım proje yönetimi, ölçümü ve testi gibi konuları ele almaktadır.

Web ve oyun programlama alanında yapılan araştırmalar web programlama, bilgisayarda grafik ve animasyon geliştirme, insan bilgisayar etkileşimi ve elektronik ve uzaktan öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır.

Veri madenciliği alanında yapılan araştırmalar arasında veri ambarlarının ve çok büyük veri tabanlarının sorgulanabilmesi, bulanık mantık kullanarak verilerin segmentasyonu, kümelenmesi, kestirimi ve tahmininin yapılması gibi modelleme çalışmalarını içermektedir.

Bu içerik 16/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.