Global Hukuk Programları Direktörlüğü (IGUL)

Direktörler

Prof. Frank T. (Tom) Read  Prof.John Sonsteng Prof. Dr. Feridun Yenisey

VİZYONUMUZ

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşe Nuhoğlu,IGUL direktörleri Professor Frank T. (Tom) Read, Professor John Sonsteng ve Prof. Dr. Feridun Yenisey önderliğinde geçmişte yapılmış ve gelecekte yapılması planlanan IGUL aktiviteleri aşağıdaki şekilde rapor edilmiştir.

IGUL Direktörlüğü olarak amacımız avukatlara globalleşen hukuk dünyasını tanıtmak ve global hukuk ilişkilerinde aktif görev almalarını sağlayacak eğitimler vermektir.

Bütün bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla, uyruk gözetmeksizin, eğitimler avukatların hukuki becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Çalışma ziyaretleri, konferanslar, seminerler sadece İstanbul'da değil, diğer elverişli lokasyonlarda da düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilecektir. Çeşitli kurumlarla ortaklaşa araştırma projeleri de devam edecektir. Örnek vermek gerekirse, Max-Planck, Harvard Kennedy School ile ortaklaşa konferanslar düzenlenecektir.

Bu eğitimler sadece avukatlara değil geniş hukukçu topluluklarına da ulaşacaktır. Buna örnek olarak ABA ile ortaklaşa gerçekleştirilmiş ve 7 ili kapsayan Aile içi Şiddet Projesi verilebilir. Ayrıca planlanan önemli etkinlikler arasında, 2013 Nisan ayında Georgia State University ile ortaklaşa yapılacak olan doğal afetlerle mücadele konulu bir konferans düzenleme de yer almaktadır. Bu eğitim programların ileriye dönük ve global açıdan önem taşıyan eğitimler olarak tasarlanmıştır.

Global Hukuk eğitimleri Direktörlüğünün çalışmaları 2001 yılında Amerikan Barolar Birliğine hukuk eğitimleri danışmanlığı yapan ve emekliye ayrılan James P.White'ı onurlandırmak amacıyla yapılan ve birçok önemli Profesör, savcı, hakime ve avukatın katılımıyla gerçekleştirilen "Global Hukuk Odyssey'si" konulu konferansla başlamıştır. Bu toplantının amacı global hukuk eğitimleriydi. Sonrasında Hawaii'de bulunan ve BAU'nun kurucu üyesi olduğu Uluslararası Hukuk Okulları Derneği oluşturulmuştur.Bu planlama, global hukuk eğitimlerinin gelecekte nasıl ilerleyeceği gibi konuları kapsayan ikinci önemli bir konferansın yapım aşaması olarak düşünülmüştür.Örneğin klinik hukuk eğitimlerinin ani sıçraması: avukatlara verilecek eğitimlerin Sokratik Eğitim ve Doktrinel İlerleme ile birleştirilmesi.

IGUL'un hedefleri BAU'nun şu sloganını desteklemekte ve birebir örtüşmektedir. "Dünya benim kampüsümdür". IGUL genç ve dinamik bir fakülteyi faydalı hale getirmek istemektedir. Atlanta John Marshall University ile ortaklaşa düzenleyeceği uzaktan eğitim projesi olan LLM programı ise yapım aşamasındadır.

Globalleşme iletişim gerektirir. BAU Hukuk Türk ile oluşturacağı elektronik databank projesi, Westlaw veya Lexis gibi Türkiye için bir hukuk kaynağı oluşturma üzerinde halen çalışmaktadır.                                                             

 

 

Bu içerik 24/03/2015 tarihinde güncellenmiştir.