Sağlıklı Buluşmalar: Sağlıkta Veri Güvenliği

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Oğuzhan SÜRAL öncülüğünde gerçekleştirilen her yönüyle yönetimsel sağlık alanını ele alan Sağlıklı Buluşmalar ortak akıl toplantılarının birincisi Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirildi.

“Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım”, “Şehir hastanelerinin Hastaya ve Özel Sektöre Etkisi”, “Sağlıkta Pazarlama ve İletişim”, “Sağlıkta Bireyselleşme”, “Sağlık ve Bilişimin Entegrasyonu”, “Sağlık Sektörüne Endüstri 4.0 Bakışı”, konularını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen ortak akıltoplantılarından 1.Sağlıklı Buluşmalar ortak akıl toplantısında uzman görüşleri doğrultusunda “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması” konusu ele alındı. Bu kapsamda özellikle kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi husunda alınması gereken izinler hususunda yaşanan zorlukları; hukuki dayanaklar ve bilişim teknolojilerinin sektöre sağladığı katkılarla birlikte ele alan ortak akıl toplantısında özel sağlık hizmetleri sektörünün öncüleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sn. Dr.Mahir ÜLGÜ bilgi paylaşımında bulundu.

1.Sağlıklı Buluşmalar ortak toplantısı açılış konuşmasında düzenlenecek olan ortak akıl toplantıları serisinde konuşulacak olan konuların önemini vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Oğuzhan SÜRAL kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesinin sağlık danışmanları için önemine değindi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay YALÇIN yaptıkları konuşma ile Bahçeşehir Üniversitesinin “Big Data” projeleri ile sektöre katkı sağlayan diğer projelerin sonuçlarından bahsederek yeni projeler üretme hususunda Bahçeşehir Üniversitesi’nin özel sektörün önde gelen firmaları ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdiler.

Açılış Konuşmalarının ardından konuşmasını gerçekleştiren Ernst & Young şirketi hukuk ortağı Av. Ahmet Sağlı; sağlıkta kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yürürlükte olan kanun maddeleri ile hukuki süreçlerin işleyişi hakkında bilgi verirken son yıllardaki teknolojik gelişmelerin sektörlere sağladığı faydalarla birlikte kişisel verilerin çok kıymetli bir hale geldiğinden ve bu noktada özellikle kişisel verilerin işlenmek ve saklanmak üzere paylaşılması hususunda kanunlara uyulmasının önemini belirtti.

E&Y Direktörü Siber Güvenlik Uzmanı Ümit Yalçın ŞEN konuşmalarında kişisel verilerin yönetiminde kanuna uyum süreçleri ve şirket kültürü oluşması süreçleri yaşanan zorluktan bahsederek hasta verilerirnin; veri toplama, toplanan verileri koruma ve işlenmiş verilerin imhası olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini açıklayarak bu bağlamda telekom ve bankacılık sektörlerinin büyük yatırımlar sonucu kat ettiği aşamaları örneklendirdi.

Toplantıda konuşulan konuların önemini vurgulayarak konuşmalarına başlayan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr.Mahir ÜLGÜ özellikle devletin vatandaşa karşı sorumlulukları kapsamında verilerin gizliliği ve kullanılması hususunda sağlık bakanlığı bilgi sistemleri müdürlüğünün aldığı tedbirler ve yaptığı projelerden bahsederek bu hususta bakanlıkca istihdam edilem sağlık bilişimi uzmanlarının çalışmalarından bahsetti. Sağlık alanında kamuya bağlı kuruluşlarda tutulan verilerin sonucu özellike E-Nabız, MHRS ve sağlık bakanlığı bünyesinde veri bankası kurulması gibi projelerin sonucunda ülkemizin sağlık alanında dünyadaki en büyük veriye sahip olduğunu bildirdi. Yapılan sağlık bilişimi projelerinin ülkemize kazandırdıkları konusunda bilgi verdikten sonra gelecekte kamuda istihdamı planlanan sağlık bilişimcilerin önemini de vurgulayan Dr. Mahir ÜLGÜ Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde de sürdürülen sağlık bilişimi programının öneminden bahsetti.

Toplantıda konuşulan ve tüm katılımcılar tarafından ortak görüş alan bir diğer konu ise Sağlıkta veri kaydı sırasında ıslak imza ile açık rıza alınmasının önemi ve bu hususta yaşanan zorluklardı. SAS-DER başkanı Sn. Baki İTEZ sigortacılık sektörü açısından yaşanan zorlukları vurgularken Sn Dr. Tayfun ENÜNLÜ bu konunun hasta bireyler açısından önemine değindi ve bireylerin bu konuda açıkça bilglendirilmesinin gerektiğini beyan ettiler.  

Konuşulan diğer konu başlıkları ise sağlıkta veri imhası sonucu sigortacılık sektöründe yaşanabilecek istismar ve suistimal, verilerin saklanmasında  bulut tabanlı sistemlerin kullanımı,  sağlık verilenin saklandığı sunucuların güvenli ülkelerde bulundurulması ile hastane bilgi yönetim sistemlerinin kullanımının yanı sıra hasta verilerinin şifrelenerek kullanımını içermekteydi.

Kapanış konuşması öncesi Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nafiz ARICA teknik detaylara değinerek siber güvenlik konusunda özellikle fidye yazılımlarına karşı siber güvenlik konusun önemine değinirken, Bilişim A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Sn. Cemal Kıvanç ÖNER temel sorunun sağlık uygulamalarını kimin ne amaçla kullandığı olduğunu ve geliştirilen sağlık bilişimi teknolojilerinin bu hususta kullanıcı kayıtlarını tutacak nitelikte yazılımlar içermesinin önemini vurguladı.

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yrd.Doç.Dr.Hasan Kerem ALPTEKİN “big data”, “tele medicine” ve halk sağlığı kavramlarının bütüncüllüğünün yanı sıra ülkemizde bu konuda sağlanan başarılardan ve bu çalışmaların ülke ekonomisine sağladığı katkılardan bahsederek toplantıyı sonlandırdılar.

Tüm konuşmaların sonunda alınan görüşler doğrultusunda varılan ortak karar sağlıkta kişisel verilerin korunması ve kullanmasında “sektörel ilke kurallarının” oluşturulmasının önemini ortaya çıkardı.

Bu içerik 10/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..