Tez Süreci

 TÜRKÇE TEZLER İÇİN

FOR ENGLISH THESIS

Türkçe Tez Yazım Kılavuzu

English Thesis Writing Guide

Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Thesis -  Examples of the Sections that Create Preliminary Pages

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu / Proje Tutanak Formu / Tez Jüri Öneri Formu

Dosya:  Tez Cilt Örneği

2016-2017 Yaz Döneminde Tez-2 dersini almış öğrencilerin tez içeriklerini tez danışmanları kontrol ederken, tezin format kontrolü ise enstitü asistanı tarafından yapılmaktadır. Uygun ve başarılı bulunan tezler gerekli dokümanlarla birlikte aşağıda belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan veya tezini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir.

Yaz Dönemi Tez Takvimi

1-9 Haziran 2017

İnternet üzerinden lisansüstü öğrencilerinin ders kayıtları (Perşembe günü sistem saat 11:00'de açılır, Cuma günü 17:00'de sistem kapanır.) 

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Tez çalışmaları yaptıran danışmanların tez savunma sınav jurilerinin kurulması için tez adları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili enstitüye bildirmelerinin son günü.

28 Temmuz 2017 Cuma

Bildirim yapılan enstitünün ilgili juriyi kurması için ve jurilere dağıtılacak tezlerin yazılı formunun enstitiye tesliminin son günü.

1 Ağustos 2017 Salı 

Yaz yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 18:00'a kadar. 

2016-2017 Bahar Dönemi Tez Savunmasına Girecek ve Proje Sunumunu Tamamlayacak Öğrencilerinin Dikkatine

2016 2017 Bahar Dönemi  ‘’Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

Önceki dönemlerde ’’tez 1’’ ve ‘’seminer’’ derslerinden başarılı olan öğrencilerin tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’tez 2’’ döneminde öğrenciler, mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze ‘’ilk format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öner formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde giren tez tamamlanmış kabul edildiği için son hali olarak kabul edilir ve üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Format kontrolünden onay almayan veya  kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Ekleme-çıkarma yapılan tezler ilk savunma sonunda jüriden ‘’tez düzeltmesi’’ almak durumundadır.

Çalışması tamamlanan ve formatı enstitü tarafından onaylanan tezlerin onaylı kopyaları üst yazı ile jüri üyelerine belirtilen tarihlerde iletilmek durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz.Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Tez düzeltmesi alan öğrencilerin tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamalar tekrarlamak durumundadır(Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi).

17 Nisan  2017 Pazartesi

Tez çalışmaları yaptıran danışmanların tez savunma sınav jürilerinin kurulması için tez, adları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak, tez öğrencilerinin ilk format kontrolü için danışman onayı ve intihal raporu ile birlikte tezin bir çıktısını ve dijital kopyasını Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bildirmelerinin son günü.

28 Nisan 2017 Cuma

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün ilgili jüriyi kurması için ve jürilere dağıtılacak format kontrolü tamamlanmış tezlerin yazılı formunun enstitüye tesliminin son günü.

03 Mayıs 2017 Çarşamba

Savunması yapılacak tez veya projenin yazılı formatının jüri üyelerine dağıtımının son günü.

30 Mayıs 2017 Salı

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 18:00 kadar. YAZ OKULU İÇİN NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.(TEZ SAVUNMALARININ TAMAMLANMASI İÇİN SON TARİH 26 MAYIS 2017).

02 Haziran 2017 Cuma

Yüksek Lisans tez sonucunun ve tez örneğinin gerekli evraklarla enstitüye iletilmesinin son günü.

30 Haziran 2017 Cuma

Tez sınavında başarılı olan öğrencinin yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını gerekli belgelerle enstitüye teslim etmesi için son gün.

 

2016-2017 Bahar Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine

2016-2017 Bahar Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Yazım kuralları ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Tez Yazım kılavuzu öğrencilerimize ve danışmanlarımızın bilgisine sunulmuştur. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dökümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

17 Nisan  2017 Pazartesi

Proje çalışmalarının tamamlanması, format kontrolü ve değerlendirmelerinin tamamlanması için basılı ve dijital birer örneğinin proje danışmanına teslim edilmesi için son gün.

28 Nisan 2017 Cuma

Değerlendirmesi tamamlanan projenin proje değerlendirme formu ile birlikte ilgili program koordinatörüne iletilmesi için son gün.

30 Mayıs 2017 Salı 

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 18:00 kadar. YAZ OKULU İÇİN NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.

 Mezuniyet için yapmanız gerekenler;

  1. Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,
  2. Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,
  3. Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,
  4. Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

Tez Teslimi’nde Dikkat Edilecek Hususlar;

  1. 1 Adet Ciltli Tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tarih ve imzalar tez içindeki onay formunda mutlaka bulunmalı)
  2. Tez  Veri  Giriş Formu: Formu doldurduktan sonra kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız.  (Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/yeniUyelik.jsp adresinden üye olunması gerekmektedir.)
  3. 2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF formatında tezin tamamı ve Abstract ve Özet),
  4. CD’lerdeki dosyaları YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydetmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız.
  5. Tez sınav jürisi tutanağı Enstitü Müdürlüğü’ne tez danışmanı tarafından teslim edilecektir.

Önemli

Tez Savunmasında Tez Savunma Tutanak Formu’nun yanınızda olması gerekir. Tutanak, Tez  Jürisine imzalatıldıktan sonra Danışmana, Program Koordinatörüne ve en son Enstitü Müdürü’ne imzalatılıp Enstitü Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Islak imzalı olarak alacağınız iki Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

Tez 2 dersini tekrar almanız durumunda ders ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar bursunuz var ise burs oranınıza ve giriş yılınıza göre Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hesaplanmaktadır.

 

 

 

Bu içerik 05/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER